ביצוע עבודות גמר למגדלי משרדים בחולון מאת היזם סימון שקורי

B-green

B-green

ביצוע עבודות גמר למגדלי משרדים בחולון מאת היזם סימון שקורי