ביצוע עבודות גמר למגדל משרדים בחולון מאת היזם סימון שקורי

B-park

B-park

ביצוע עבודות גמר למגדל משרדים בחולון מאת היזם סימון שקורי