ביצוע וילה ממעטפת ועד גמר בשילוב ריצוף אריחים מדוקקים ליצירת חללים אחידים וחלקים

 11 וילה B

 11 וילה B

ביצוע וילה ממעטפת ועד גמר בשילוב ריצוף אריחים מדוקקים ליצירת חללים אחידים וחלקים