ביצוע עבודות גמר ממעטפת על פי קו המנחה של האדריכל יוסי חיון שמירה על מינימליזם ורמת ביצוע מדויקת .

וילה A

וילה A

ביצוע עבודות גמר ממעטפת על פי קו המנחה של האדריכל יוסי חיון שמירה על מינימליזם ורמת ביצוע מדויקת .