ביצוע עבודות גמר עבור רשות הדיור הממשלתי מטעם ״הפניקס״ בבניין בן תשע קומות בנתניה, מרמת מעטפת ועד מפתח. בניין המשרדים משרת את לשכת התעסוקה, הרבנות הראשית, משרדי המשטרה והטאבו. הפרויקט בוצע תוך פיקוח קפדני על ידי הרשות הממשלתית ומענה לדרישות חברת ״הפניקס״ בשיתוף פעולה מלא לאורך כל הפרויקט.

דיור ממשלתי

דיור ממשלתי

ביצוע עבודות גמר עבור רשות הדיור הממשלתי מטעם ״הפניקס״ בבניין בן תשע קומות בנתניה, מרמת מעטפת ועד מפתח. בניין המשרדים משרת את לשכת התעסוקה, הרבנות הראשית, משרדי המשטרה והטאבו. הפרויקט בוצע תוך פיקוח קפדני על ידי הרשות הממשלתית ומענה לדרישות חברת ״הפניקס״ בשיתוף פעולה מלא לאורך כל הפרויקט.