ביצוע עבודות גמר עבור רשות האוכלוסין הממשלתי בניין המשרדים משרת את הדיור הממשלתי . הפרויקט בוצע תוך פיקוח קפדני על ידי הרשות הממשלתית ומענה לדרישות הגוף הממשלתי על פי כל הדרשיות והתקנים .

רשות האוכלוסין

רשות האוכלוסין

ביצוע עבודות גמר עבור רשות האוכלוסין הממשלתי בניין המשרדים משרת את הדיור הממשלתי . הפרויקט בוצע תוך פיקוח קפדני על ידי הרשות הממשלתית ומענה לדרישות הגוף הממשלתי על פי כל הדרשיות והתקנים .