ביצוע עבודות גמר עבור משרד ממשלתי . עבודה מול חברת פיקוח מתאם הדיור הממשלתי בניין המשרדים משרת את הדיור הממשלתי . הפרויקט בוצע תוך פיקוח קפדני על ידי הרשות הממשלתית ומענה לדרישות הגוף הממשלתי על פי כל הדרישות והתקנים .

משרד ממשלתי

משרד ממשלתי

ביצוע עבודות גמר עבור משרד ממשלתי . עבודה מול חברת פיקוח מתאם הדיור הממשלתי בניין המשרדים משרת את הדיור הממשלתי . הפרויקט בוצע תוך פיקוח קפדני על ידי הרשות הממשלתית ומענה לדרישות הגוף הממשלתי על פי כל הדרישות והתקנים .